שיעור שכר
שָׁנָה
חוֹדֶשׁ
חצי חודשי
שָׁבוּעַ
יְוֹם
שָׁעָה
ניכוי
שכר
₪ 30,000
ביטוח לאומי
- ₪ 120
ביטוח בריאות
- ₪ 930
מס הכנסה
- ₪ 3,000
- מס כולל
- ₪ 4,050
שכר נטו
* ₪ 25,950
- שיעור מס שולי
13.5%
- שיעור מס ממוצע
13.5%
86.5%
שכר נטו
13.5%
- מס כולל
- מס כולל
שכר נטו
סיכום
אם אתה מרוויח ₪ 30,000 בשנה כשאתה חי ב ישראל, יוטל עליך מס של ₪ 4,050. זה אומר שתשלום הנטו שלך יהיה ₪ 25,950 לשנה, או ₪ 2,163 לחודש. שיעור המיסים הממוצע שלך הוא 13.5% ושיעור המס השולי שלך הוא 13.5%. המס השולי אומר שיוטל מס על ההכנסה המיידית שלך בשיעור הזה. למשל, על עלייה של ₪ 100 בשכר שלך יוטל עליך מס של ₪ 13.50, לכן, תשלום הנטו שלך ייגדל רק ב ₪ 86.50.
דוגמה בונוס
בונוס של ₪ 1,000 ייצר עוד₪ 865 של הכנסה נטו. בונוס של ₪ 5,000 ייצר עוד ₪ 4,325 של הכנסה נטו.
הערה * הלנת החישוב מחושבת על פי טבלאות אזור של ישראל, מס הכנסה לשנה. לצורך הפשטות הונחו כמה משתנים (כגון מצב משפחתי ואחרים). מסמך זה אינו מייצג סמכות חוקית וישמש למטרות קירוב בלבד.